Onderstaand vindt u voorbeelden van ondersteuningstrajecten. Omdat elke situatie anders is, zijn deze trajecten flexibel. Ze zijn makkelijk uit te breiden, of in te korten. Hoe meer momenten ik met kinderen in gesprek kan gaan, hoe intensiever en dieper de ondersteuning kan zijn.
Vraag gerust vrijblijvend extra informatie aan of maak een oriëntatie-afspraak, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

 

Kindbehartigingstraject

 Kosten worden 50/50 door de ouders betaald. Beide ouders moeten toestemming geven voor de begeleiding van de kinderen.

 • Een gesprek met iedere ouder afzonderlijk danwel tezamen waarin de hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd (60 min)
 • Kindgesprekken (3x 60 min)
 • Intercollegiaal overleg
 • Presentatie kindplan en terugkoppelingsgesprek ouders (90 min)
 • Uitgebreide verslaglegging Stem van het kind en advisering

Ouderadviespakket

Het kan voorkomen dat je als ouder advies wenst over de omgang met jouw kinderen in verband met de scheidingssituatie. Dit kan ook betrekking hebben tot de omgang met de ex-partner. Het ouderadviespakket bestaat uit:

 • Kennismaking (30 min)
 • Verdiepingsgesprekken/thuisobservatie (min 2x60 min)
 • Adviesgesprek of schriftelijk advies (60 min)

Adviesgesprek

Het is mogelijk een adviesgesprek te plannen voorafgaand aan de scheiding en het slecht-nieuws-gesprek met de kinderen.

 

Co-ouderbegeleiding

Het opstarten van Co-ouderschap kent vele hobbels en valkuilen. Samen  brengen we structuur aan zodat het voor alle gezinsleden een goede, nieuwe manier van leven wordt.

 • Een kennismakingsgesprek waarin de hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd (60 min)
 • Verdiepingsgesprekken met de ouders (2x 60 min)
 • Verdiepingsgesprekken met de kinderen (2x 60 min)
 • Adviesgesprek of schriftelijk advies (60 min)

STIEFconcept (STIEFenCO)

Met het STIEFconcept weet je waar je aan toe bent. Maximale hulp! Jullie staan voor uitdagingen en problemen die opgelost moeten én gaan worden. Jullie investeren in harmonie en geluk voor relatie en gezin.
Het geeft daarnaast ook heldere inzichten in: 

 • inzicht in de dynamiek van een samengesteld gezin
 • invloeden van buitenaf (oorzaak-gevolg)
 • verzet en blokkades
 • het hoe en waarom van emoties
 • onderlinge communicatiepatronen en -stijlen
 • opvoeding en opvoedingsstijlen

Jullie leren hiermee om te gaan en samen te anticiperen en te reageren op valkuilen, problemen en uitdagingen. De vertaalslag te maken van inzichten, adviezen naar uitvoering.

 

Gedurende 5 sessies van 90 minuten gaan wij met elkaar hard aan het werk. Doel is jullie problemen en uitdagingen op te lossen. Voor het vergroten van de slagingskans, krijgen jullie na iedere sessie opdrachten – specifiek op jullie gezin en situatie gericht – mee naar huis. Inspirerend, prikkelend en leuk om met elkaar te doen.

 

Relatiecoaching (STIEFenCO)

Jullie merken dat de verliefdheid is weggezakt en de waan van de dag, de problematiek van het samengestelde gezin en/of je werk teveel ruimte heeft ingenomen. Ruimte die jullie weer terug willen geven aan elkaar, aan de kwaliteit van jullie relatie. Heeft de relatie een repareerbare barst of een definitieve breuk? Ons coachingsdoel is om met verkregen inzichten en gerichte adviezen mensen in hun relatie in balans te zetten.

Per sessie spreken wij elkaar  gedurende 1 1/2 uur (90 min) om mooie stappen te zetten en voortvarend aan het werk te zijn.

 

Gesprekken thuis:

In overleg is het in enkele gevallen mogelijk om gesprekken thuis te laten plaatsvinden. Buiten Veendam of Winschoten zal dan een kilometervergoeding van €0,35 per kilometer berekend worden.

 

 

 

Vergoedingen:

Ik ben realistisch en eerlijk over de vergoedingen die jullie mogen verwachten en scheppen daarom geen verwachtingen. De trend is dat steeds minder wordt vergoed; zo vergoedt de basisverzekering geen therapie meer bij relatie- en/of gezinsproblemen. Ik adviseer je om onderstaande mogelijkheden te onderzoeken:


Werkgever
Werkgevers hebben baat bij een zo laag mogelijke uitval van werknemers. Vanuit budgetten voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling, kunnen kosten gedeeltelijk of volledig worden vergoed.

 

Ondernemer | ZZP’er
Zakelijke coaching valt binnen de post ondernemerskosten en is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen. Laat je informeren door accountant of belastingconsulent.


PGB | UWV
Onder bepaalde voorwaarden kunnen kosten voor coaching en begeleiding worden vergoed via het PGB. Ben je werkeloos en ontvang je een uitkering, informeer dan bij het UWV naar de beschikbare middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Via een re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

 

 

 

 

 

Mogelijkheden