Onderstaand vindt u voorbeelden van ondersteuningstrajecten. Omdat elke situatie anders is, zijn deze trajecten flexibel. Ze zijn makkelijk uit te breiden, of in te korten. Hoe meer momenten ik met kinderen in gesprek kan gaan, hoe intensiever en dieper de ondersteuning kan zijn. Uitgangspunt is 1 gesprek per twee weken.

Facturering is maandelijks waardoor er automatisch betaaltermijnen ontstaan. 
Vraag gerust vrijblijvend extra informatie aan of maak vrijblijvend een oriëntatie-afspraak, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Kindbehartiging: € 90,75 per uur incl. btw (€ 75,00 excl. btw)


Voorbeeld Kindbehartigingstraject (1 kind) (ouders gaan gescheiden):  € 544,50 incl. btw (€ 450,00 excl. btw)

Bij dit traject kunnen kinderen een eigen inbreng hebben bij het maken van het ouderschapsplan door de ouders.

Kosten worden 50/50 door de ouders betaald. Beide ouders moeten toestemming geven voor de begeleiding van de kinderen.

 • Een kennismakingsgesprek met ouders en kinderen samen  (60 min)
 • Kindgesprekken (3 sessies van 60 min )
 • Adviesverslag  (60 min)
 • Terugkoppeling van het advies aan ouders (60 min)

 

Voorbeeld Kindbehartigingstraject (2 kinderen) (ouders gaan gescheiden):  € 726,00 incl. btw (€ 600,00 excl. btw)

Bij dit traject kunnen kinderen een eigen inbreng hebben bij het maken van het ouderschapsplan door de ouders.

Kosten worden 50/50 door de ouders betaald. Beide ouders moeten toestemming geven voor de begeleiding van de kinderen.

 • Een kennismakingsgesprek met ouders en kinderen samen  (60 min)
 • Kindgesprek met de kinderen samen (60 min)
 • Kindgesprekken (4 sessies van 60 min )
 • Adviesverslag  (60 min)
 • Terugkoppeling van het advies aan ouders (60 min)

Voorbeeld Kindbehartigingstraject (2 kinderen) (ouders zijn recent gescheiden):  € 635,25 incl. btw (€ 525,00 excl. btw)

Dit traject biedt een stukje verwerking en mogelijk kleine aanpassingen waardoor het kind de veranderingen van de scheiding beter aan kan. 

Kosten worden 50/50 door de ouders betaald. Beide ouders moeten toestemming geven voor de begeleiding van de kinderen.

 • Intake met ouders indien mogelijk samen, anders apart  (60 min)
 • Kindgesprek met de kinderen samen (60 min)
 • Kindgesprekken individueel (elk kind 1 x 60 min )
 • Adviesverslag  (60 min)
 • Kindgesprek met de kinderen samen om advies te bespreken (30 min)
 • Kindpresentatie aan de ouders (30 min)
 • Terugkoppeling van het advies aan ouders (60 min)

 

Voorbeeld Kindbehartigingstraject (2 kinderen) (ouders zijn recent gescheiden):  € 816,75 incl. btw (€ 675,00 excl. btw)

Bij dit traject biedt een stukje verwerking en mogelijk kleine aanpassingen waardoor het kind de veranderingen van de scheiding beter aan kan.

Kosten worden 50/50 door de ouders betaald. Beide ouders moeten toestemming geven voor de begeleiding van de kinderen.

 • Intake met ouders indien mogelijk samen, anders apart  (60 min)
 • Kindgesprek met de kinderen samen (60 min)
 • Kindgesprekken individueel (elk kind 2 x 60 min )
 • Adviesverslag  (60 min)
 • Kindgesprek met de kinderen samen om advies te bespreken (30 min)
 • Kindpresentatie aan de ouders (30 min)
 • Terugkoppeling van het advies aan ouders (60 min)

 

Voorbeeld Kindbehartigingstraject (1 kind) (ouders zijn al geruime tijd gescheiden):  € 635,25 incl. btw (€ 525,00 excl. btw)

Bij dit traject zijn ouders al een tijdje gescheiden maar loopt het voor het kind nog niet helemaal lekker. Samen met het kind kijken we waar het beter kan en waar ouders kleine aanpassingen kunnen maken aan het ouderschapsplan.

Kosten worden 50/50 door de ouders betaald. Beide ouders moeten toestemming geven voor de begeleiding van de kinderen.

 • Een gesprek met iedere ouder afzonderlijk danwel tezamen waarin de hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd (60 min)
 • Kindgesprekken (3 sessies van 60 min )
 • Presentatie kindplan en terugkoppelingsgesprek ouders (60 min)
 • Uitgebreide verslaglegging Stem van het kind en advisering

 

 

Ouderadviespakket: € 315,00 incl. btw

Het kan voorkomen dat je als ouder advies wenst over de omgang met jouw kinderen in verband met de scheidingssituatie. Dit kan ook betrekking hebben tot de omgang met de ex-partner. Het ouderadviespakket bestaat uit:

 • Kennismaking (30 min)
 • Verdiepingsgesprekken/thuisobservatie (min 2x60 min)
 • Adviesgesprek of schriftelijk advies (60 min)

Adviesgesprek: € 90,75 per uur incl btw

Het is mogelijk een adviesgesprek te plannen voorafgaand aan de scheiding en het slecht-nieuws-gesprek met de kinderen.

 

Co-ouderbegeleiding-pakket: € 545,00 incl. btw

Het opstarten van Co-ouderschap kent vele hobbels en valkuilen. Samen  brengen we structuur aan zodat het voor alle gezinsleden een goede, nieuwe manier van leven wordt.

 • Een kennismakingsgesprek waarin de hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd (60 min)
 • Verdiepingsgesprekken met de ouders (2x 60 min)
 • Verdiepingsgesprekken met de kinderen (2x 60 min)
 • Adviesgesprek of schriftelijk advies (60 min)

STIEFconcept (STIEFenCO) € 685,00 incl. btw

Met het STIEFconcept weet je waar je aan toe bent. Maximale hulp! Jullie staan voor uitdagingen en problemen die opgelost moeten én gaan worden. Jullie investeren in harmonie en geluk voor relatie en gezin.
Het geeft daarnaast ook heldere inzichten in: 

 • inzicht in de dynamiek van een samengesteld gezin
 • invloeden van buitenaf (oorzaak-gevolg)
 • verzet en blokkades
 • het hoe en waarom van emoties
 • onderlinge communicatiepatronen en -stijlen
 • opvoeding en opvoedingsstijlen

Jullie leren hiermee om te gaan en samen te anticiperen en te reageren op valkuilen, problemen en uitdagingen. De vertaalslag te maken van inzichten, adviezen naar uitvoering.

 

Gedurende 5 sessies van 90 minuten gaan wij met elkaar hard aan het werk. Doel is jullie problemen en uitdagingen op te lossen. Voor het vergroten van de slagingskans, krijgen jullie na iedere sessie opdrachten – specifiek op jullie gezin en situatie gericht – mee naar huis. Inspirerend, prikkelend en leuk om met elkaar te doen.

 

Relatiecoaching (STIEFenCO) €142,50 incl.btw

Heeft de relatie een goed te repareren barst of gaat het verder dan dat? Ons coachingsdoel is om – met verkregen inzichten en gerichte adviezen – mensen weer in balans en gelukkig  in hun relatie te zetten. Duur consult: 90 minuten.

 

Gesprekken thuis:

In overleg is het in enkele gevallen mogelijk om gesprekken thuis te laten plaatsvinden. Buiten Veendam of Winschoten zal dan een kilometervergoeding van €0,35 per kilometer berekend worden.

 

 

 

Vergoedingen:

Ik ben realistisch en eerlijk over de vergoedingen die jullie mogen verwachten en scheppen daarom geen verwachtingen. De trend is dat steeds minder wordt vergoed; zo vergoedt de basisverzekering geen therapie meer bij relatie- en/of gezinsproblemen. Ik adviseer je om onderstaande mogelijkheden te onderzoeken:


Werkgever
Werkgevers hebben baat bij een zo laag mogelijke uitval van werknemers. Vanuit budgetten voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling, kunnen kosten gedeeltelijk of volledig worden vergoed.

 

Ondernemer | ZZP’er
Zakelijke coaching valt binnen de post ondernemerskosten en is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen. Laat je informeren door accountant of belastingconsulent.


PGB | UWV
Onder bepaalde voorwaarden kunnen kosten voor coaching en begeleiding worden vergoed via het PGB. Ben je werkeloos en ontvang je een uitkering, informeer dan bij het UWV naar de beschikbare middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Via een re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

 

 

 

 

 

Mogelijkheden en tarieven