Onderstaand vindt u voorbeelden van ondersteuningstrajecten. Omdat elke situatie anders is, zijn deze trajecten flexibel. Ze zijn makkelijk uit te breiden, of in te korten. Hoe meer momenten ik met kinderen in gesprek kan gaan, hoe intensiever en dieper de ondersteuning kan zijn. Uitgangspunt is 1 gesprek per twee weken.

 

Bij elk traject wordt eerst, samen met de ouders, een behandelovereenkomst afgesloten. Hierin staan, naast de gegevens van de ouders en kind(eren), de financiële afspraken en de gestelde doelen. Na ondertekening van de overeenkomst (en toestemming van beide gezaghebbende ouders) worden de gesprekken met de kinderen ingepland. Een traject wordt afgesloten met een eindverslag en een eindgesprek met beide ouders. Ouders hebben daarna de gelegenheid om schriftenlijk te reageren op het verslag. Deze zal als bijlage bij het verslag worden gevoegd.

 

Facturering is maandelijks waardoor er automatisch betaaltermijnen ontstaan. Facturering is doorgaans 50% -50% voor elke ouder.
Vraag gerust vrijblijvend extra informatie aan of maak zelf
 vrijblijvend een oriëntatie-afspraak, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

 

Vast uurtarief : € 90,75 per uur incl. btw (€ 75,00 excl. btw)


Zoals eerder genoemd zijn deze trajecten maatwerk. Om een beetje een indicatie te geven kan ik zeggen dat een

kindbehartigerstraject minimaal 3 kindgesprekken, 2 gesprekken met ouders en een verslag bevat. Naar gelang de problematiek kunnen dit meer gesprekken zijn. Een traject ouderschap na scheiding kent ongeveer 10 gesprekken. Kunnen ouders niet samen om tafel en moeten deze gesprekken apart, zal vanzelfsprekend het aantal gesprekken toenemen. 

Bij de intake is een gerichtere schatting te maken van de omvang van het traject.

 

STIEFconcept (STIEFenCO) € 685,00 incl. btw

Met het STIEFconcept weet je waar je aan toe bent. Maximale hulp! Jullie staan voor uitdagingen en problemen die opgelost moeten én gaan worden. Jullie investeren in harmonie en geluk voor relatie en gezin.
Het geeft daarnaast ook heldere inzichten in: 

  • inzicht in de dynamiek van een samengesteld gezin
  • invloeden van buitenaf (oorzaak-gevolg)
  • verzet en blokkades
  • het hoe en waarom van emoties
  • onderlinge communicatiepatronen en -stijlen
  • opvoeding en opvoedingsstijlen

Jullie leren hiermee om te gaan en samen te anticiperen en te reageren op valkuilen, problemen en uitdagingen. De vertaalslag te maken van inzichten, adviezen naar uitvoering.

 

Gedurende 5 sessies van 90 minuten gaan wij met elkaar hard aan het werk. Doel is jullie problemen en uitdagingen op te lossen. Voor het vergroten van de slagingskans, krijgen jullie na iedere sessie opdrachten – specifiek op jullie gezin en situatie gericht – mee naar huis. Inspirerend, prikkelend en leuk om met elkaar te doen. Is dit iets voor jullie gezin? Boek een afspraak via bovenstaande link.

 

Gesprekken thuis:

In overleg is het in enkele gevallen mogelijk om gesprekken thuis te laten plaatsvinden. Buiten Veendam of Winschoten zal dan een kilometervergoeding van €0,35 per kilometer berekend worden.

 

 

 

Vergoedingen:

Ik ben realistisch en eerlijk over de vergoedingen die jullie mogen verwachten en scheppen daarom geen verwachtingen. De trend is dat steeds minder wordt vergoed; zo vergoedt de basisverzekering geen therapie meer bij relatie- en/of gezinsproblemen. Ik adviseer je om onderstaande mogelijkheden te onderzoeken:


Werkgever
Werkgevers hebben baat bij een zo laag mogelijke uitval van werknemers. Vanuit budgetten voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling, kunnen kosten gedeeltelijk of volledig worden vergoed.

 

Ondernemer | ZZP’er
Zakelijke coaching valt binnen de post ondernemerskosten en is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen. Laat je informeren door accountant of belastingconsulent.


PGB | UWV
Onder bepaalde voorwaarden kunnen kosten voor coaching en begeleiding worden vergoed via het PGB. Ben je werkeloos en ontvang je een uitkering, informeer dan bij het UWV naar de beschikbare middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Via een re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

 

 

 

 

 

Mogelijkheden en tarieven