Onderstaand vindt u voorbeelden van ondersteuningstrajecten. Omdat elke situatie anders is, zijn deze trajecten flexibel. Ze zijn makkelijk uit te breiden, of in te korten. Hoe meer momenten ik met kinderen in gesprek kan gaan, hoe intensiever en dieper de ondersteuning kan zijn. Uitgangspunt is 1 gesprek per twee weken.

 

Bij elk traject wordt eerst, samen met de ouders, een behandelovereenkomst afgesloten. Hierin staan, naast de gegevens van de ouders en kind(eren), de financiële afspraken en de gestelde doelen. Na ondertekening van de overeenkomst (en toestemming van beide gezaghebbende ouders) worden de gesprekken met de kinderen ingepland. Een traject wordt afgesloten met een eindverslag en een eindgesprek met beide ouders. Ouders hebben daarna de gelegenheid om schriftenlijk te reageren op het verslag. Deze zal als bijlage bij het verslag worden gevoegd.

 

Facturering is maandelijks waardoor er automatisch betaaltermijnen ontstaan. Facturering is doorgaans 50% -50% voor elke ouder.
Vraag gerust vrijblijvend extra informatie aan of maak zelf vrijblijvend een oriëntatie-afspraak, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

 

Uurtarief kindbehartiging : € 93,00 per uur incl. btw (€ 76,86 excl. btw)


Zoals eerder genoemd zijn deze trajecten maatwerk. Om een beetje een indicatie te geven kan ik zeggen dat een

kindbehartigerstraject minimaal 3 kindgesprekken, 2 gesprekken met ouders en een verslag bevat. Naar gelang de problematiek kunnen dit meer gesprekken zijn. Een traject ouderschap na scheiding-parallel ouderschap kent ongeveer 10 gesprekken. Kunnen ouders niet samen om tafel en moeten deze gesprekken apart, zal vanzelfsprekend het aantal gesprekken toenemen en lukt het ouders samen te komen, kunnen we wellicht met minder gesprekken de klus klaren. 

Bij de intake is een gerichtere schatting te maken van de omvang van het traject.V

Tevens kun
Voorbeelden van pakketten / trajecten:

 

Co-ouderbegeleiding-pakket: € 287,50 incl. btw per ouder

Het opstarten van Co-ouderschap kent vele hobbels en valkuilen. Samen  brengen we structuur aan zodat het voor alle gezinsleden een goede, nieuwe manier van leven wordt.

 • Gratis kennismakingsgesprek waarin de hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd 
 • 2 Verdiepingsgesprekken met de ouders (2x 60 min)
 • 2 Verdiepingsgesprekken met de kinderen (2x 60 min)
 • Adviesgesprek of schriftelijk advies

 

Ouderadviespakket: € 375,00 incl. btw

Het kan voorkomen dat je als ouder advies wenst over de omgang met jouw kinderen in verband met de scheidingssituatie. Dit kan ook betrekking hebben tot de omgang met de ex-partner. Het ouderadviespakket bestaat uit:

 • Gratis kennismaking 
 • Verdiepingsgesprekken/thuisobservatie (2x60 min)
 • Schriftelijk advies
 • Adviesgesprek 

 

Adviesgesprek: € 93,00 per uur incl btw 

Het is mogelijk een adviesgesprek te plannen voorafgaand aan de scheiding en het slecht-nieuws-gesprek met de kinderen.

 

Ouderschap na scheiding - Parallel ouderschap: €372,00 incl. btw per ouder (Betaling in termijnen is mogelijk.)

Als communiceren als ouders niet meer vloeiend gaat en veel stress oplevert, stappen veel ouders over op parallel ouderschap. Duidelijke afspraken en iedere ouder zijn eigen deel van het ouderschap. Hiervoor zijn duidelijke afspraken nodig. Begeleiding bij het maken van nieuwe afspraken en een nieuw afsprakendocument is hierbij noodzakelijk voor een goed resultaat. Het gaat hierbij om maatwerk de de prijs van dit pakket is slechts een indicatie uitgaande van 5 gesprekken van 60 minuten met de ouders en 2 gesprekken van 60 minuten met de kinderen.

 • Gratis kennismakingsgesprek waarin de hulpvraag wordt bekeken
 • 5 Gesprekken met de ouders (5x 60 min)
 • 2 Gesprekken met de kinderen (2x 60 min)
 • Ouderschapsafspraken - verslag

 

Kennismakingsgesprek (Stief&Co) gratis en vrijblijvend

 • Online via teams
 • 20 minuten

 

Adviesgesprek (Stief&Co) €50,00 (eenmalig)

 • 45 minuten
 • Persoonlijk advies over jullie situatie
 • Bij vervolg pakketten Relatie herstel en Stiefconcept  vergoeden wij de kosten van het adviesgesprek.

 

Pakket Relatie herstel (Stief&Co) €700,00 incl btw

 • Vrijblijvende kennismaking
 • 4 consulten (90 min)
 • Adviezen & tips
 • Oefeningen & opdrachten
 • Whats App ondersteuning
 • Kort verslag
 • Administratie

 

Pakket Stief-concept (Stief&Co) € 850,00 incl. btw 

(€50,- korting t.o.v kleinere pakketten) (Betaling in termijnen is mogelijk.)

Met het STIEFconcept weet je waar je aan toe bent. Maximale hulp! Jullie staan voor uitdagingen en problemen die opgelost moeten én gaan worden. Jullie investeren in harmonie en geluk voor relatie en gezin.
Het geeft daarnaast ook heldere inzichten in: 

 • inzicht in de dynamiek van een samengesteld gezin
 • invloeden van buitenaf (oorzaak-gevolg)
 • verzet en blokkades
 • het hoe en waarom van emoties
 • onderlinge communicatiepatronen en -stijlen
 • opvoeding en opvoedingsstijlen

Jullie leren hiermee om te gaan en samen te anticiperen en te reageren op valkuilen, problemen en uitdagingen. De vertaalslag te maken van inzichten, adviezen naar uitvoering.

Gedurende 5 sessies van 90 minuten gaan wij met elkaar hard aan het werk. Doel is jullie problemen en uitdagingen op te lossen. Voor het vergroten van de slagingskans, krijgen jullie na iedere sessie opdrachten – specifiek op jullie gezin en situatie gericht – mee naar huis. Inspirerend, prikkelend en leuk om met elkaar te doen.

 • Gratis adviesgesprek
 • 5 consulten (90 min)
 • Methodieken
 • Adviezen & tips
 • Oefeningen & opdrachten
 • Kort verslag
 • Administratie

 

Pakket Kindgesprek (Stief&Co) €300,00 incl btw

 • 1 Consult kind (90 min)
 • 1 Consult ouders (60 min)
 • Methodiek familieopstelling
 • Adviezen en tips
 • Kort verslag
 • Administratie

 

Copingvragenlijst (Stief&Co) €50,00 p.p.

Inhoudelijk: vragenlijst met toelichting in relatie tot uitdagingen relatieproblematiek.

Doel: Inzicht in coping mechanisme en hechtingstijl.

 

Gesprekken thuis:

In overleg is het in enkele gevallen mogelijk om gesprekken thuis te laten plaatsvinden. Buiten Veendam of Winschoten zal dan een kilometervergoeding van €0,35 per kilometer berekend worden.

 

 

 

Vergoedingen:

Ik ben realistisch en eerlijk over de vergoedingen die jullie mogen verwachten en scheppen daarom geen verwachtingen. De trend is dat steeds minder wordt vergoed; zo vergoedt de basisverzekering geen therapie meer bij relatie- en/of gezinsproblemen. Ik adviseer je om onderstaande mogelijkheden te onderzoeken:


Werkgever
Werkgevers hebben baat bij een zo laag mogelijke uitval van werknemers. Vanuit budgetten voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling, kunnen kosten gedeeltelijk of volledig worden vergoed. Vraag Uw werkgever naar de mogelijkheden.

 

Ondernemer | ZZP’er
Zakelijke coaching valt binnen de post ondernemerskosten en is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen. Laat je informeren door accountant of belastingconsulent.


PGB | UWV
Onder bepaalde voorwaarden kunnen kosten voor coaching en begeleiding worden vergoed via het PGB. Ben je werkeloos en ontvang je een uitkering, informeer dan bij het UWV naar de beschikbare middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Via een re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

 

 

 

 

 

Mogelijkheden en tarieven