Als gecertificeerd Kindbehartiger ben ik aangesloten bij de beroepsorganisatie Kindbehartiger . Tevens ben ik geregistreerd in het NFG Coachingsregister.

De Kindbehartiger is er speciaal voor kinderen in scheidingssituaties, zowel tijdens de scheiding, jaren erna of vlak ervoor. Dit kan door middel van gesprekken met het kind zelf, als door gesprekken met- en coaching van de ouders. De Kindbehartiger fungeert hierbij als verlengstuk van de stem van het kind en maakt een vertaalslag naar ouders, belanghebbenden of bijvoorbeeld het juridisch speelveld.

De Kindbehartiger is de belangenbehartiger van het kind, heeft als doel het kind een veilig en vertrouwd gevoel te geven en beoogt dat het kind zich weer veilig kan bewegen tussen zijn ouders. het is belangrijk dat kinderen leren dat hun gevoelens er ook mogen zijn en hoe zij hiermee om kunnen gaan. Op de website van de Beroepsorganistatie Kindbehartiger kunt U alles lezen over de werkwijze van de Kindbehartiger.

 

Wat ik belangrijk vind.

 

Als Kindbehartiger vind ik het belangrijk dat een kind weer kind kan zijn. Ik wil ze laten merken dat ik er voor ze ben en dat er echt naar hun geluisterd wordt. Het is belangrijk dat ze mogen voelen wat ze voelen en dat ze leren hoe het komt dat ze voelen wat ze voelen. Ik leer ze met deze gevoelens om te gaan. Ze zullen ervaren dat het helpt om erover te praten en ze voelen dat ze niet alleen staan. Samen kijken we wat belangrijk is om aan papa en mama te vertellen en samen bepalen we de manier waarop. Het leren communiceren doe ik vaak door het maken van een Kindplan. De kinderen presenteren dit zelf aan hun ouders als ze dat willen. Als Kindbehartiger ondersteun ik daarbij. Dit kan een poster, een filmpje, een powerpoint of een andere vorm zijn die bij het kind past.

 

Wil je weten of kindbehartiging julie kan helpen? Maak via onderstaande link vrijblijvend een afspraak voor info per telefoon of een kennismakingsgesprek in de praktijk. 

 

 

Kindbehartiging
Elk kind in scheiding een stem